Zoopet
Aspidoras pauciradiatus
Malar - Corydoras (pansarmalar)

Aspidoras pauciradiatus
Falsk corydoras, fläckfens aspidoras


Vetenskapligt namn:
Aspidoras pauciradiatus
Tidigare vetenskapligt namn:
Corydoras pauciradiatus
Familj:
Callichthyidae
Handelsnamn:
Falsk corydoras, fläckfens aspidoras
Ursprung:
Brasilien: Rio Araguaia.

Foto © David Sands
Allätare och köttätare (små ryggradslösa djur). Äter i akvarium t.ex. tablettfoder, men föredrar fryst foder.
Falsk corydoras är med all sannolikhet substratlekare, vilket innebär att äggen vid leken sprids ut. Det finns få kända odlingsrapporter i akvariemiljö för denna art.
Denna art påminner mycket om dvärgpansarmalarna både vad gäller beteende och utseende. I likhet med dessa är den också ganska ömtålig.
Alla pansarmalar är fredliga stimfiskar som man skall ha minst 6 st av, men gärna fler. De kan hållas ihop med andra fredliga arter.
Ett lämpligt pansarmals-akvarium skall innehålla en del växter, några gömställen av rötter, samt en öppen yta med ett bottenmaterial som består av fin sand (max 2 mm) utan vassa kanter. Är kanterna vassa skadas fiskarnas skäggtömmar. Det är också viktigt med rent och syrerikt vatten. Alla pansarmalar är dagaktiva.
Hanarna är mindre och mer långsträckta än honorna.
I likhet med Corydoras-arterna är Aspidoras känsliga för salt i vattnet.
Handelsnamnet "falsk corydoras" har den pga av sin likhet med Corydoras, som den skiljer sig från genom ett längre huvud.

Medlemmarnas kommentarer

Skriv kommentar

Goldmedlemmarnas akvarium med arten


Zoopet i stolt samarbete med
Arken zoo